ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือและซักซ้อมขบวนอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานฯ

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตำรวจทางหลวงจันทบุรี ประชุมหารือและซักซ้อมขบวนอัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน จากศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ไปยังพระเมรุมาศจำลอง ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

 

1 2 3 4 5 6

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น