ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซักซ้อมพิธีเสมือนจริง เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งการจัดแถวเข้าถวายดอกไม้จันทน์ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัย การแพทย์พยาบาล โรงทาน การจัดแสดงนิทรรศการ ฯลฯ เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น