ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่ทหาร นักเรียน ร่วมกันนำต้นดาวเรืองประดับบนภาพลายเส้นด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1 2 3 4 5 6 7 8วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่ทหาร นักเรียน ร่วมกันนำต้นดาวเรืองประดับบนภาพลายเส้นด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความอาลัยและความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น