จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๙ น.จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจุดธูปเทียนบูชาเทพยดา พราหมณ์ประกาศสังเวยเทพยดา บูชาเทพอัฐทิศ บูชาฤกษ์ ตามลำดับ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีปักธูปหางเครื่องสังเวย โปรยข้าวตอกดอกไม้บริเวณโต๊ะเครื่องสังเวย จากนั้นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีประธานฝ่ายสงฆ์ ประพรมน้ำพุทธมนตร์ จุณเจิมเสาพระเมรุมาศจำลอง คล้องมาลัยยังเสาพระเมรุมาศจำลอง ประพรมน้ำพุทธมนตร์แก่ผู้มาร่วมพิธี ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี โดยมีข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ อย่างสมพระเกียรติ สำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลองและโดยรอบสถานที่จัดงาน

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น