ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันออกพรรษา โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม
(พระอารามหลวง) พร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดจันทบุรี รับบิณฑบาต

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น