สำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด

วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเชิญไปมอบให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจฯ บำเพ็ญประโยชน์ทำความดีเพื่อส่วนรวม สร้างความร่วมมือร่วมใจอันจะนำไปสู่ความสามัคคีของคนในชาติ และเป็นการสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียน ๘ ประเภทงาน ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่ง งานบริการ ประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โอกาสนี้ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รับมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวจิตอาสาฯ เสื้อยืดคอโปโลสีดำ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ ปลอกแขน และกระปุกออมสินสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน ๑๗ ปี ภาพ : ข่าวในพระราชสำนัก

 

1 2 3 4 5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น