ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปพิเศษเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
บันทึกเทปพิเศษเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น