ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พลเอก สุนทร ขำคมกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหารในโอกาสเดินทางมารับทราบข้อมูลสถานการณ์เข้าเมืองในพื้นที่

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พลเอก สุนทร ขำคมกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร และคณะอนุกรรมาธิการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในโอกาสเดินทางมารับทราบข้อมูลสถานการณ์เข้าเมืองในพื้นที่

 

1 2 3 4 5 6

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น