ข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคล

  1. แบบตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
  2. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมติ ก.พ. ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น