ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอขลุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่และได้พบกับคณะของจังหวัดตราดนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดโดยบังเอิญ ที่เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมขังเขตรอยต่อของทั้งสองจังหวัดเช่นกัน จึงได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประสานความร่วมมือในการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตรอยต่อของทั้งสองจังหวัดร่วมกันต่อไป

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น