รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการฯ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอมะขาม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จากเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงทำให้น้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอมะขาม ตั้งแต่เมื่อคืนของวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดจันทบุรีโดยอำเภอมะขามได้ตั้งศูนย์บัญชาเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอ เป็นศูนย์กลางในการประส่านงานระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม และจากการประเมินสถานการณ์พบว่าน้ำในคลองทุกคลองในพื้นที่อำเภอมะขามกำลังระบายลงสู่แม่น้ำจันทบุรี หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในปริมาณที่มากผิดปกติ สถานการณ์น้ำจะลดระดับลงเข้าสู่ภาวะปกติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น