ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะระหว่างส่วนราชการ โดยในครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพ ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 15

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น