ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านและองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านและองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีและอำเภอ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น