ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอสอยดาว เดินทางไปยัง โรงเรียนเพชรจินดา เพื่อร่วมหารือข้อราชการและปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก สร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอสอยดาว และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เดินทางไปยังโรงเรียนเพชรจินดา อำเภอพนมปรึก จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา
เพื่อร่วมหารือข้อราชการและปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดน
โดยมีหัวหน้าส่วนราการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอพนมปรึก ให้การต้อนรับ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น