ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรับมอบเสื้อพระราชทาน

วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน ให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธี และนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ รับมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน

1 4 3 2

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น