ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำมังคุดคุณภาพจันทบุรีสู่ภาคีเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำมังคุดคุณภาพ
จากจังหวัดจันทบุรีไปประชาสัมพันธ์และมอบให้กับหน่วยงาน ชุมชน และภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศ ที่มาจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ณ HALL ๙ ศูนย์ประชุม
IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

1 2 3 4 5 6

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น