ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการนำเสนอการประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๒๔ น. ณ HALL ๙ ศูนย์ประชุม IMPACT Forum 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการนำเสนอการประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ ๒ และเยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจแก่หน่วยงาน ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่มาร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ชุมชนเทศบาลตำบลมะขาม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี บริษัทจันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์

1 2 3 4 5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น