ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบองเข้าพบเพื่อหารือเรื่องแรงงานกัมพูชา

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาพบเพื่อหารือและประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดจันทบุรีในเรื่องแรงงานกัมพูชา
ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น