ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีวางพวงมาลา และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น