พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ให้แก่ วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานไปถวาย ณ วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น