จันทบุรีเปิดจุดรับความคิดเห็นตาม ๔ ข้อคำถามของนายกรัฐมนตรี

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เยี่ยมชมและ
ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ที่เปิดรับความคิดเห็นของประชาชนจาก ๔ ข้อคำถาม
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งประชาชนต่างทยอยเดินทางมาตอบคำถามอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีเปิดจุดรับความคิดเห็น ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยยังไม่มีกำหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดในการรับความคิดเห็น ประชาชนสามารถเดินทางมาตอบคำถามได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และ
ศูนย์ดำรงธรรมทั้ง ๑๐ อำเภอของจังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น