ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดงาน “ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว”

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ตลาดชุมชนหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว” ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน (มหัศจรรย์เมืองจันท์) กิจกรรมส่งเสริมงานเทศกาลประจำถิ่นของอำเภอในจังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจำหน่ายอาหารถิ่น ขนมแปลก ล่องเรือชมธรรมชาติ ปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนหนองบัว การแข่งขันกินขนมแปลก การแข่งขันสะบ้า มวยตับจาก และยิงหนังสติ๊ก ซึ่งงาน
“ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว” จัดระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ตลาดชุมชนหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 18 17 16 10 8 7 6 5 4 3

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น