ผู้ว่าราชการจันทบุรีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดผักผลไม้อินทรีย์

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวดผัก ผลไม้อินทรีย์ ณ โซน C ภายในงานมหานครผลไม้

2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 15

1

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น