ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการบูรณาการรูปแบบประชารัฐ “ประชารัฐร่วมใจ
คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ณ บริเวณคลองขี้หนอน หมู่ที่ ๔,๕,๖ และ ๗ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

 123457 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น