ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานแถลงข่าวการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

10

4 3 2 5 6

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น