นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงาน “มหานครผลไม้ ” Fruitpital Fair 2017 จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมางาน “มหานครผลไม้ ” Fruitpital Fair 2017 เพื่อเยี่ยมชมผลิตผลวิถีเกษตรอินทรีย์ และเยี่ยมชมผลงานของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดจันทบุรี บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และมอบใบหุ้นให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่สนับสนุนตลาดประชารัฐสามัคคี จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ

1 2 3 4 5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น