ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ที่จะเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และงาน “มหานครผลไม้ ” Fruitpital Fair 2017 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โอกาสนี้นายวิทูรัช ศรีนาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมให้การต้อนรับ

1

 

2

3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น