ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ ตามแนวทาง
พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น