ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะพบเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหานครผลไม้ ” Fruitpital Fair 2017

วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน
“มหานครผลไม้ ” Fruitpital Fair 2017 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๓ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และกิจกรรมการเปิดสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ยังได้ชิมทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนจังหวัดจันทบุรีที่เข้าพบ และถ่า1 2 3 4ยภาพร่วมกับคณะ
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น