ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการรูปแบบประชารัฐ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”
ณ บริเวณคลองขี้หนอน หมู่ที่ ๔,๕,๖ และ ๗ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมใจดำเนินการทั้งจากหน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ และชมรมคนริมน้ำ ซึ่งเป็นการทำงานตามหลักประชารัฐ โดยดำเนินการพร้อมกันทั้ง ๑๐ อำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น