ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดงาน “จันทบุรี นครอัญมณี”

วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “จันทบุรี นครอัญมณี” ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๔-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

1 2 3 4 5 6 7 9 12 13 15 16

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น