อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนริสชัย ป้อมเสือ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม พร้อมด้วยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะที่จะเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

1 2 3 4

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น