จันทบุรี “มหานครผลไม้” บรรยากาศวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ วันแรกของการจัดงาน “มหานครผลไม้ ” Fruitpital Fair 2017 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายแบ่งเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย
โซน A : Fruit Shopping เป็นโดมปรับอากาศพื้นที่กว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร จำหน่ายผลไม้แปรรูป สินค้า OTOP/SMEs อาหารถิ่น สินค้าของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
โซน B : Fruit Farming เป็นพื้นที่นอกโดมปรับอากาศมีพื้นที่กว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร จำหน่ายผลไม้สด อาทิเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ กล้วยไข่ แก้วมังกรฯ ผักผลไม้ปลอดภัยและอินทรีย์ โดยการตกแต่งพื้นที่ให้มีความร่มรื่นเสมือนอยู่ในสวนผลไม้ พร้อมทั้งจัดพื้นที่พักผ่อนสำหรับให้ผู้มาเที่ยวชมงาน ได้นั่งรับประทานผลไม้สดๆ จากสวน และอาหารปรุงจากผลไม้สด และการจัดประกวดผลไม้และสาธิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการแข่งขันทางการเกษตร
โซน C : Fruit Learning เป็นโดมปรับอากาศพื้นที่กว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร พร้อมนิทรรศการแสดงสายพันธ์ทุเรียนและมังคุดมากกว่า ๓๐ สายพันธุ์ มีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดผลไม้ และการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
โซน D : Fruit Loving เป็นพื้นที่นอกโดมปรับอากาศมีพื้นที่กว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร จัดนิทรรศการ “ปลูกดีกินดี ใต้ร่มพระบารมี” อย่างยิ่งใหญ่อลังการ
โซน E : Fruit Playing เป็นพื้นที่การจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร เครื่องมือเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค
จังหวัดจันทบุรี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทามาชมงาน มหานครผลไม้ ประจำปี ๒๕๖๐ Fruitpital Fair 2017 ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น