รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานเปิดงาน“มหานครผลไม้”

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหานครผลไม้ ” Fruitpital Fair 2017 โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราการร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจำหน่ายผลไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกระดับตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลไม้ทั้งสดและแปรรูป ยกระดับภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางผลไม้ของประเทศ และเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมจากการผลิตผลไม้คุณภาพ โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ ขยายพื้นที่จัดงานโดมปรับอากาศจากเดิม ๓,๖๐๐ ตารางเมตร เป็น ๗,๒๐๐ ตารางเมตร และจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “ปลูกดีกินดี ใต้ร่มพระบารมี” โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายแบ่งเป็นโซนต่างๆ โดยงานมหานครผลไม้ ประจำปี ๒๕๖๐ Fruitpital Fair 2017 จะจัดไปจนถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น