บิดานายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ มูลนิธิชุมแพการกุศล จังหวัดขอนแก่น

บิดานายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ มูลนิธิชุมแพการกุศล จังหวัดขอนแก่น

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น