ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการ ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ครบรอบปีที่ ๓๙ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ล่วงลับไปแล้ว
โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี

2 3 1 4

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น