ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขง

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะ “ธรรมยาตรา
๕ แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขง ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา” โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น ๔๕ รูป เป็นพระสงฆ์จากประเทศไทย ๒๓ รูป เมียนมา ๑๐ รูป ลาว
๖ รูป กัมพูชา ๔ รูป และเวียดนาม ๒ รูป

1 2 6 7 8 12

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น