ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์ ข่าว 3 มิติ เรื่อง “จันทบุรี มหานครผลไม้”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๒๐ น. รายการข่าว3มิติ ได้ออกอากาศ
การให้สัมภาษณ์ของนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประเด็นสถานการณ์ผลไม้ และ “จันทบุรี มหานครผลไม้”

1

2

3

5

6

7

8

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น