ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๗

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
ณ ลานพระบรมชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยความกตัญญูกตเวทีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยเป็นอเนกประการ สืบมาจนทุกวันนี้

1 3 16 14 17 18 12 7 5 9 4

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น