องคมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
องคมนตรีประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” พร้อมด้วย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี นำผู้มีจิตศรัทธา พุทธศาสนิกชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม“พระพุทธเมตตา” ถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดเทพประทาน ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

1 2 3 4 5 7 9

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น