ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พิธีส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินฯจังหวัดจันทบุรี

 

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สวนสาธารณโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดจันทบุรี
นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ในโอกาสเดินทามาเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งดอนแดงและถนนจันทคามวิถี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 5 6 7 10 11

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น