ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พบหัวหน้าส่วนฯ “กาแฟสัญจร” เมืองจันท์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการพบปะหารือ
ข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะระหว่างส่วนราชการ โดยในครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น