ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 

เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอ
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจง
ข้อราชการและการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนทุกภารกิจในพื้นที่ให้บรรลุผลอย่1 2 3 4 5 6 7 8างเป็นรูปธรรม

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น