ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดการสัมมนา เรื่องแนวทางการผลิต ทุเรียน – ลำไยคุณภาพจันทบุรี

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องแนวทางการผลิตทุเรียน-ลำไยคุณภาพ จันทบุรี
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น