ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดการอบรมการใช้งานคอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานคอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และสมาคมคอนกรีตแห่งประทศไทย
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

1 2 4 5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น