ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

1 2 3 4 5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น