ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น