ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในการ ใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในการใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น