ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดนิทรรศการ “เมืองไทยในอดีต เยือนถิ่นฐานวังในรัชการที่ ๗”

จันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “เมืองไทยในอดีต เยือนถิ่นฐานวังในรัชการที่ ๗” ณ พระตำหนักเทา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อบอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สภาพเหตุการณ์บ้านเมือง สถานที่สำคัญ ความเป็นอยู่ของผู้คน การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้น เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรำลึกถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของท้องถิ่นและประเทศไทย

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดนิทรรศการ  “เมืองไทยในอดีต เยือนถิ่นฐานวังในรัชการที่ ๗” 3 4 5 8 10 11

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น