ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ณ พระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี (พระตำหนักเทา) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น